Varje år ingriper räddningstjänsten i drygt 6000 bostadsbränder. I småhus uppstår bränderna oftast i anslutning till eldstäder och i flerbostadshus oftast i köket. Andra vanliga orsaker är att branden är anlagd eller att man glömt stänga av spisen.


Varje år dör 100-130 personer i följderna av bränder. Vid majoriteten av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare. De flesta bränderna inträffar på natten, då det är svårt att upptäcka dem i tid.
Nästan nio av tio dödsbränder inträffar i bostaden. Var tredje dödsbrand beror på att en rökare somnar med cigaretten i handen. I åldersgruppen 20-64 år har fler än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan.

Några av de vanligaste brandorsakerna i hemmet

-Glömd spis
-Eldstad
-Barns lek med eld
-Rökning
-Levande ljus
-Tekniska elapparater


Att laga mat är den enskilt största brandorsaken i lägenheter. Att något står och kokar torrt är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna när temperaturen blir för hög. Dessutom är köket en plats där vi har mycket elektrisk utrustning.

-Lämna inte något kokande på spisen när du går ut från köket.
-Håll köksfläkten så ren som möjligt. Tänk på att rengöra den regelbundet för att minska risken för att fettrester i fläktkanalen antänds.
-Investera i automatisk övervakning av spisen, en så kallad spisvakt som stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår.
-Skaffa en timer till hushållsapparaterna.
-Damma kyl och frys minst en gång om året.
-Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
-Torka aldrig kläder på element eller bastuaggregat.
-Ta för vana att dra ut stickkontakten när du använt brödrosten och strykjärnet.

En orsak till att antalet bränder i hemmet ökar är att vi idag har så mycket elektronik omkring oss.

-Behöver du en skarvsladd för fast ström, använd en vanlig skarvsladd och ingen sladdvinda. Sladdvindor ska egentligen bara användas tillfälligt. Ur säkerhetssynpunkt ska du då dra ut sladden i hela sin längd för att undvika överhettning.
-Ersätt skarvsladdar med fast installation så får du ökad säkerhet.
-Låt inte tv, stereo mm stå i stand by-läge utan stäng av med strömbrytare.
-Se till att datorn står på hårt och luftigt underlag, så minskas risken för överhettning och brand.
-Dra ur laddningsladdar som inte används. De kan överhettas och drar dessutom onödig el.
-Installera jordfelsbrytare. Den känner summan av alla läckströmmar inklusive felströmmar.
-Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med fast installerat åskskydd.
-Byt ut bäddvärmare och värmedynor om de är äldre än tio år.

Lysrörsarmaturer, halogenlampor och vanliga glödlampor kan alla starta bränder.

-Byt ut blinkande lysrör. När lysröret blinkar blir delar av armaturen överbelastad.
-En halogenlampa kan komma upp i 200–250 grader. Om du vill ha halogenlampor i en fast installation, måste de installeras av en behörig elektriker.
-Infällda spotlights kan ge en temperatur på över 500 grader om det inte finns luftväxling. Låt en behörig elektriker installera dem.
-Montera inbyggda spotlights med värmeskydd.

Levande ljus
-Använd ljusstakar av icke brännbart material.
-Dekorera ljusstaken med icke brännbart material.
-Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld.
-Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.


Att grilla hör sommaren till men tänk på att göra det på ett säkert sätt.

-Placera grillen så att den inte står nära husvägg, staket eller plank som kan fatta eld.
-Använd bara grillkol eller briketter till matgrillning.
-Tänd grillen med eltändare som ansluts med jordfelsbrytare. Använder du tändvätska ska den sprutas på cirka tio minuter innan man tänder grillen.
-Använd aldrig T-sprit till grillen. Det är livsfarligt, eftersom flaskan kan explodera.
-Om du använder gasolkök, se till att det finns luftintag i rummet.
-Ställ aldrig gasolbehållaren under grillen. Om gasolslangen kommer för nära värme kan den orsaka brand.
-Täthetsprova din gasolanläggning årligen med en läckindekator eller läckagespray som du köper på ställen där gasol säljs.
-Glöm inte att i början på säsongen kontrollera så du inte har sprickor på gasolslangen.
-Om det börjar brinna, släck med vatten eller använd brandsläckare.